ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીનું બીજા તબક્કાનું મતદાન પૂર્ણ ! જાણો વિવિધ ચેનલોનું EXIT POLL, જુઓ કઈ પાર્ટીને કેટલી બેઠકો?

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીનું બીજા તબક્કાનું મતદાન પૂર્ણ ! જાણો વિવિધ ચેનલોનું EXIT POLL, જુઓ કઈ પાર્ટીને કેટલી બેઠકો?
Advertisement

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીનું બીજા તબક્કાનું મતદાન આજે પૂર્ણ થઇ ચુક્યો છે. ગુજરાતમાં તારીખ 1 ડિસેમ્બર અને 5 ડિસેમ્બર ના રોજ ગુજરાતની વિધાનસભાની ચૂંટણી બે તબક્કામાં યોજાઈ

વિધાનસભાની કુલ બેઠકો 182
કુલ ઉમેદવારો 1621
પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન (89 બેઠકો માટે) 788 ઉમેદવારો
બીજા તબક્કાનું મતદાન (93બેઠકો માટે) 833 ઉમેદવારો

ગુજરાતમાં વિધાનસભા ચૂંટણીના બીજા તબક્કાનું મતદાન આજે વિધિવત રીતે પૂર્ણ થઈ ગયું છે તે મોં જેમાં સૌથી વધુ મતદાન સાબરકાંઠા જિલ્લામાં જોવા મળ્યું છે જે અંદાજે 68 % જેટલું છે જ્યારે સૌથી ઓછું દાહોદમાં જોવા મળે છે જે અંદાજે 57 % (ટકા) જેટલું છે. નીચે દર્શાવેલ ટેબલમાં અમે કયા જિલ્લામાં કેટલુ મતદાન થયુ તે દર્શાવે છે. એક્ઝિટ પોલના આંકડાઓ ઉપર જો વિશ્વાસ રાખવામાં આવે તો ભાજપનો વિજય થશે. 8 ડિસેમ્બરના રોજ પરિણામ આવશે.

સાબરકાંઠા અંદાજે 68 %
દાહોદ અંદાજે 57 %
બનાસકાંઠા અંદાજે 66 %
પાટણ અંદાજે 61 %
મહેસાણા અંદાજે 62 %
અરવલ્લી અંદાજે 65 %
ગાંધીનગર અંદાજે 63 %
અમદાવાદ અંદાજે 55 %
પંચમહાલ અંદાજે 64 %
વડોદરા અંદાજે 60 %
છોટા ઉદેપુર અંદાજે 65 %

➤ ન્યૂઝXનો EXIT POLL

પક્ષ બેઠક
ભાજપ 117-140
કોંગ્રેસ 34-51
આપ 6-13
અન્ય 0

➤ જનકી બાતનો EXIT POLL 

પક્ષ બેઠક
ભાજપ 129
કોંગ્રેસ 43
આપ 10
અન્ય 0

➤ TV9 નો EXIT POLL 

પક્ષ બેઠક
ભાજપ 125 To 130
કોંગ્રેસ 40 To 50
આપ 03 To 05

 

 

 

 

Leave a Comment