જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન માં વેટરનરી ડોક્ટર, સ્ટેશન ફાયર ઓફિસર અને સબ ફાયર ઓફિસર માટે ભરતી

JMC Bharti 2022 : જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (JMC) @junagadhmunicipal.or

Advertisement
g એ નીચે જણાવેલ જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે.

જેએમસી ભરતી 2022 વિગત
પોસ્ટનું નામ વેટરનરી ડોક્ટર
સ્ટેશન ફાયર ઓફિસર
સબ ફાયર ઓફિસર
કુલ પોસ્ટ્સ 03 પોસ્ટ્સ
શૈક્ષણિક લાયકાત કૃપા કરીને સત્તાવાર સૂચના વાંચો.
ઇન્ટરવ્યુ તારીખ 17-08-2022

 

● શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે કૃપા કરીને અધિકૃત સૂચના વાંચો. આ લેખમાં નીચે સત્તાવાર સૂચના (નોટીફિકેશન) જોડવામાં આવી છે.

● ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

● રૂ. 31,340/- દર મહિને

● રસ ધરાવતા ઉમેદવારોને તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે હાજર રહેવા વિનંતી છે.

● ઇન્ટરવ્યુ તારીખ: 17-08-2022, 10: 00 AM

● JMC ની સત્તાવાર વેબસાઇટ https://junagadhmunicipal.org છે.

● સત્તાવાર સૂચના (નોટીફિકેશન) : અહીં ક્લિક કરો

નોંધ: ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ આ પોસ્ટ માટે અરજી કરતા પહેલા જો શક્ય હોય તો સત્તાવાર નોકરીની જાહેરાતમાં અને સત્તાવાર વેબ પોર્ટલમાં આપેલી તમામ માહિતી વાંચી અને તપાસે.

Leave a Comment